logo Creatief Centrum Woerden

Bijeenkomst Creatief Centrum Woerden

Op 11 november 2021 organiseren we een bijeenkomst voor belangstellenden die met ons willen meedenken over de vraag welke volgende stappen we nu kunnen zetten om de realisatie van een CCW dichter bij te brengen.

Deze bijeenkomst bouwt voort op het onderzoeksrapport van de initiatiefgroep CCW dat hier te downloaden is.

Het College van B&W van de Gemeente Woerden heeft aangegeven te gaan werken aan meer vierkante meters voor cultuur in Woerden. Het CCW is bij uitstek geschikt om hieraan een bijdrage te leveren. Er ligt nu een marktonderzoek voor het CCW en we zijn bezig met een programma van eisen met een fatsoenlijke financiële onderbouwing.

Op de bijeenkomst van 11 november willen we met belangstellenden doordenken over deze belangrijke vragen:

  • Hoe zou een CCW kunnen worden gefinancierd?
  • Op welke locatie kan dergelijk centrum worden gehuisvest?
  • Aan welke eisen moet die locatie voldoen?
  • Hoe ziet een mogelijke programmering eruit?

De bijeenkomst wordt gehouden in de KUNSTKajuit van KUNSTaandenRIJN, in de oude HBS. Het adres van de KUNSTKajuit is: Van der Valk Boumanlaan 7, 3446 GM Woerden. Klik hier voor een routebeschrijving. Parkeren van je fiets of auto kan voor de deur. Aanvang: 19:30 uur.

Als u belangstelling heeft om aanwezig te zijn stuurt u dan een email met uw gegevens aan kunst.woerden@gmail.com. De bijeenkomst zal worden geleid door Claire van Lammeren.

Neem voor meer informatie contact op met Ton IJlstra, tel. 06-15472888.

logo Creatief Centrum Woerden

Creatief Centrum Woerden: Stapje voor stapje …

Regelmatig berichten over de oprichting van een Creatief Centrum Woerden (CCW). Ook in april 2021 zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste nieuws is dat ons onderzoeksrapport gereed is en dat het voor eenieder te lezen is.

Het rapport is hier te lezen.

Politieke avond

We hebben het rapport gepubliceerd naar aanleiding van de politieke avond van de Gemeenteraad van Woerden over het Kunst- en cultuurbeleid op 15 april 2021. Als u dat wilt kunt u de discussie van die avond nog eens terugluisteren op https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Politieke-avond/2021/15-april/20:00 (agendapunt 2). U kunt hier ook de documenten vinden voor die vergadering waaronder het onderzoeksrapport en de Powerpoint presentatie van het CCW

Ton IJlstra, voorzitter van de inititatiefgroep CCW was inspreker op deze avond. In zijn interventie vatte hij het rapport samen.

Inspraakreactie

Toen we ons onderzoek begonnen – nu anderhalf jaar geleden – hebben we ons de vraag gesteld: “wat willen we nu eigenlijk bereiken?”

Op basis van de enquête onder creatieve woerdenaren en de gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei creatieve organisaties in Woerden, waaronder de meesten van de C5, kwamen we tot de conclusie dat het bundelen van creatieve activiteiten in de brede zin van het woord meer zal zijn dan de som der delen, met andere woorden: 1 + 1 = in dit geval 3. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat er een enorme markt is in Woerden voor cursussen, netwerkactiviteiten en professionele ondersteuning. Ook is gebleken dat er grote behoefte is aan fysieke ruimte voor kunstenaars, of dit nu professionals zijn of amateurs, voor ateliers en expositieruimte of gemeenschappelijke faciliteiten. Denk hierbij aan de aanschaf van dure faciliteiten als een etspers, een grote keramiekoven of een zeefdruk installatie. Kortom het Creatief Centrum Woerden wil vooral dienend faciliteren en belichaamt de Woerdense ambitie van culturele hoofdstad van het Groene Hart.

O.b.v. onze gesprekken met de organisaties in Woerden en de enquêtes en onze gesprekken met vergelijkbare culturele centra in de regio zijn we tot de conclusie gekomen dat een rendabel verdienmodel mogelijk is zonder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies voor de exploitatie.

Dat verdienmodel veronderstelt wel een maximale benutting – dag en avond – van het centrum waarbij betaald wordt voor geleverde prestaties en waarbij een gericht en inclusief doelgroepenbeleid aan de orde is. De partijen waarmee we hebben gesproken zijn zonder uitzondering bereid om te betalen voor de diensten van een Creatief Centrum Woerden.

Hoewel het politieke overleg ging over het kunst- en cultuurbeleid was het bijna onmogelijk om het onderwerp over de locatie van een CCW te vermijden. Een deel van het overleg ging dan ook over de vraag of de oude HBS de plek moest zijn waar een Culthub of een Creatief Centrum Woerden zou moeten komen. Zoals verwacht kwamen de partijen er niet uit. Wat wel opviel was dat er een behoorlijke steun was voor het idee van een centrum voor beeldende kunst en mogelijk ook muziek in de oude HBS.

Tegelijkertijd was het ook druk in de media, twee RPL podcasts over dit onderwerp één met Ton IJlstra en één met wethouder George Becht. Er komt nog een tv uitzending naar het schijnt en ook het Algemeen Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over het CCW en oude HBS (oude Minkema). Zie ook hieronder een foto gemaakt tijdens de opnames van RPL.

Kortom er gebeurt veel en er vindt nog steeds veel overleg plaats.

De volgende stap: programma van eisen

Nu we het onderzoeksrapport hebben gepubliceerd is onze volgende stap de formulering van een programma van eisen voor een Creatief Centrum Woerden. We gaan daarin omschrijven welke functies in een centrum terecht kunnen, hoeveel ruimte die functies nodig hebben, aan welke eisen ze moeten voldoen en wat de gemiddelde prijs per vierkante meter kan zijn. Dit programma van eisen zal in een latere fase de onderlegger zijn voor het financiële rapport dat we inmiddels ook in voorbereiding nemen.

Kortom we zitten in een zeer spannende fase van het proces. We denken dat het oude Minkema een prima locatie is voor een centrum. We hopen dan ook dat de komende maanden meer duidelijkheid wordt gegeven. Dit hangt samen met de stationsvisie. Naar verluidt zal de Gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit nemen over de richting waarin het voorgelegde conceptvoorstel heen moet gaan, inclusief de bestemming van de monumentale oude “Hoogere Burgerschool” !

Creatief Centrum Woerden zoekt uitbreiding

Het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep Creatief Centrum Woerden onderzoek verricht naar de vraag of er in Woerden een creatief centrum moet komen. Dat onderzoek is gereed en we hopen het binnenkort te presenteren. Ondertussen willen we niet gaan stilzitten en gaan we aan de slag met een aantal concrete projecten. Doet U mee?

Dit bericht is voor Woerdenaren die creativiteit en met name de beeldende kunst een goed hart toedragen. Het is namelijk tijd voor ‘het leggen van de eerste stenen’ van het Creatief Centrum Woerden (CCW).

In het afgelopen jaar hebben we vele contacten gehad met Woerdenaren die op de een of andere manier betrokken zijn  (geweest) bij het onderzoek naar een Creatief Centrum Woerden, bijvoorbeeld omdat zij de enquête hebt ingevuld. In afwachting van de presentatie van het onderzoek gaan we wel gewoon van start met een ‘virtueel’ CCW.

Concrete activiteiten die gaan plaatsvinden zijn:

– het bedenken en organiseren van allerlei pop-up activiteiten (bijv. exposities, workshops, markten).

– het opbouwen van een netwerk van creatieve ondernemers/betrokkenen;

– het maken van een digitale gids voor wie zoekt naar alles wat er in Woerden aan creatieve activiteiten te vinden is (i.s.m. Cultuurplatform).

Heeft u interesse om hieraan een actieve bijdrage te leveren, of heeft u een ander idee, dan gaan we graag met u hierover in gesprek. In deze pioniersfase van het CCW zijn vaardigheden op het gebied van organiseren en opbouwen van netwerken handig. Hierbij past een flexibele instelling, creativiteit en de moed en het plezier om mee te bouwen aan de creatieve toekomst van Woerden!

Heeft u belangstelling om om samen met ons een start te maken met de opbouw van een Creatief Centrum Woerden stuurt u ons dan een berichtje. Dan nemen we contact met u op!

Creatief Centrum Woerden <kunst.woerden@gmail.com>