logo Creatief Centrum Woerden

Regelmatig berichten over de oprichting van een Creatief Centrum Woerden (CCW). Ook in april 2021 zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste nieuws is dat ons onderzoeksrapport gereed is en dat het voor eenieder te lezen is.

Het rapport is hier te lezen.

Politieke avond

We hebben het rapport gepubliceerd naar aanleiding van de politieke avond van de Gemeenteraad van Woerden over het Kunst- en cultuurbeleid op 15 april 2021. Als u dat wilt kunt u de discussie van die avond nog eens terugluisteren op https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Politieke-avond/2021/15-april/20:00 (agendapunt 2). U kunt hier ook de documenten vinden voor die vergadering waaronder het onderzoeksrapport en de Powerpoint presentatie van het CCW

Ton IJlstra, voorzitter van de inititatiefgroep CCW was inspreker op deze avond. In zijn interventie vatte hij het rapport samen.

Inspraakreactie

Toen we ons onderzoek begonnen – nu anderhalf jaar geleden – hebben we ons de vraag gesteld: “wat willen we nu eigenlijk bereiken?”

Op basis van de enquête onder creatieve woerdenaren en de gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei creatieve organisaties in Woerden, waaronder de meesten van de C5, kwamen we tot de conclusie dat het bundelen van creatieve activiteiten in de brede zin van het woord meer zal zijn dan de som der delen, met andere woorden: 1 + 1 = in dit geval 3. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat er een enorme markt is in Woerden voor cursussen, netwerkactiviteiten en professionele ondersteuning. Ook is gebleken dat er grote behoefte is aan fysieke ruimte voor kunstenaars, of dit nu professionals zijn of amateurs, voor ateliers en expositieruimte of gemeenschappelijke faciliteiten. Denk hierbij aan de aanschaf van dure faciliteiten als een etspers, een grote keramiekoven of een zeefdruk installatie. Kortom het Creatief Centrum Woerden wil vooral dienend faciliteren en belichaamt de Woerdense ambitie van culturele hoofdstad van het Groene Hart.

O.b.v. onze gesprekken met de organisaties in Woerden en de enquêtes en onze gesprekken met vergelijkbare culturele centra in de regio zijn we tot de conclusie gekomen dat een rendabel verdienmodel mogelijk is zonder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies voor de exploitatie.

Dat verdienmodel veronderstelt wel een maximale benutting – dag en avond – van het centrum waarbij betaald wordt voor geleverde prestaties en waarbij een gericht en inclusief doelgroepenbeleid aan de orde is. De partijen waarmee we hebben gesproken zijn zonder uitzondering bereid om te betalen voor de diensten van een Creatief Centrum Woerden.

Hoewel het politieke overleg ging over het kunst- en cultuurbeleid was het bijna onmogelijk om het onderwerp over de locatie van een CCW te vermijden. Een deel van het overleg ging dan ook over de vraag of de oude HBS de plek moest zijn waar een Culthub of een Creatief Centrum Woerden zou moeten komen. Zoals verwacht kwamen de partijen er niet uit. Wat wel opviel was dat er een behoorlijke steun was voor het idee van een centrum voor beeldende kunst en mogelijk ook muziek in de oude HBS.

Tegelijkertijd was het ook druk in de media, twee RPL podcasts over dit onderwerp één met Ton IJlstra en één met wethouder George Becht. Er komt nog een tv uitzending naar het schijnt en ook het Algemeen Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over het CCW en oude HBS (oude Minkema). Zie ook hieronder een foto gemaakt tijdens de opnames van RPL.

Kortom er gebeurt veel en er vindt nog steeds veel overleg plaats.

De volgende stap: programma van eisen

Nu we het onderzoeksrapport hebben gepubliceerd is onze volgende stap de formulering van een programma van eisen voor een Creatief Centrum Woerden. We gaan daarin omschrijven welke functies in een centrum terecht kunnen, hoeveel ruimte die functies nodig hebben, aan welke eisen ze moeten voldoen en wat de gemiddelde prijs per vierkante meter kan zijn. Dit programma van eisen zal in een latere fase de onderlegger zijn voor het financiële rapport dat we inmiddels ook in voorbereiding nemen.

Kortom we zitten in een zeer spannende fase van het proces. We denken dat het oude Minkema een prima locatie is voor een centrum. We hopen dan ook dat de komende maanden meer duidelijkheid wordt gegeven. Dit hangt samen met de stationsvisie. Naar verluidt zal de Gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit nemen over de richting waarin het voorgelegde conceptvoorstel heen moet gaan, inclusief de bestemming van de monumentale oude “Hoogere Burgerschool” !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.