Persoonsgegevens die wij verzamelen
KUNSTaandenRIJN Woerden verzamelt en bewaart persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten.  Wij voldoen met deze verwerking aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als u zich inschrijft voor bepaalde activiteiten bewaren wij de gegevens die u ons daarvoor verstrekt, zodat wij alle deelnemers aan een activiteit kunnen bereiken.

Indien dat nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals namen, e-mail adressen en telefoonnummers. Dit beperken wij tot personen die relevant zijn voor onze activiteiten omtrent beeldende kunst in en rond Woerden. Ook bewaren wij contactgegevens,  zoals uw telefoonnummer of adres, indien u die aan ons bekend gemaakt heeft.

Wij verzamelen geen zogeheten bijzondere persoonsgegevens.

Indien u via KUNSTaandenRIJN meedoet aan activiteiten waarvoor betaald moet worden, bewaren wij ook uw betaalgegevens, echter niet langer dan de wet vereist. Daarnaast worden uw gegevens bewaard door onze bank.

KUNSTaandenRIJN Woerden verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een activiteit waaraan u deelneemt. Bijvoorbeeld ontvangt de docent van een door ons georganiseerde cursus de namen en contactgegevens van de deelnemers.

De persoonsgegevens worden verzameld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van KUNSTaandenRIJN Woerden, die daarvoor een uitvoerende persoon heeft aangewezen.

Nieuwsbrief
Wij bewaren uw e-mail adres als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, en ook uw voornaam en achternaam als u die bij de inschrijving heeft opgegeven.

Indien u zich uitschrijft van de nieuwsbrief ontvangt u geen nieuwsbrieven meer. Wij zullen uiterlijk na een jaar uw gegevens ook definitief uit onze bestanden verwijderen. Uitschrijven van de nieuwsbrief gebeurt via de link die onderaan elke editie van de nieuwsbrief is opgenomen.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd met Mailchimp. Op de diensten van Mailchimp is de privacy policy van Mailchimp van toepassing, die u hier kunt lezen.

Website
Onze website is gemaakt met WordPress en gebruikt enkele plugins. Op onze website worden cookies gebruikt door de software die wij geïnstalleerd hebben. Ook bijvoorbeeld een link naar een youtube film gaat gepaard met een cookie. Wij maken en plaatsen zelf geen cookies die wij uitlezen of analyseren.

Wij monitoren niet het gedrag van individuele bezoekers van de website en wij maken geen gebruik van geautomatiseerde technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke onderwerpen worden gelezen; ook niet indien die onderdeel zijn van de WordPress software.

Sociale media
Wij zijn actief op diverse sociale media. Als u daar onze berichten leest, deelt of zelf dingen neerzet gelden de privacy reglementen van de betreffende sociale media.

Inzage, correctie, verwijdering van gegevens
Indien u dat wenst, geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek. U kunt ons ook verzoeken om de gegevens aan te passen of te verwijderen.  Uiteraard komen wij aan zo een verzoek zo snel mogelijk tegemoet.

Foto’s en video’s
Tijdens onze activiteiten kunnen foto-, audio- of video-opnamen gemaakt worden. Wij kunnen die opnamen openbaar maken. Indien u bezwaar heeft tegen gebruik van deze opnamen dient u dit aan ons kenbaar te maken voordat u deelneemt aan een van onze activiteiten, of op het moment dat u ziet dat de opnamen gemaakt worden. Wij doen ons best om van te voren om toestemming te plaatseon.

Als u het ergens niet mee eens bent
Als u vindt dat KUNSTaandenRIJN niet correct met uw persoonsgegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen bij het bestuur. Indien u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld kunt u een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.