Persoonsgegevens die wij verzamelen
KUNSTaandenRIJN Woerden verzamelt en bewaart persoonsgegevens voor zover die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten.  Wij voldoen met deze verwerking aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als jij je inschrijft voor bepaalde activiteiten bewaren wij de gegevens die je ons daarvoor verstrekt, zodat wij alle deelnemers aan een activiteit kunnen bereiken.

Indien dat nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals namen, e-mail adressen en telefoonnummers. Dit beperken wij tot personen die relevant zijn voor onze activiteiten omtrent beeldende kunst in en rond Woerden. Ook bewaren wij contactgegevens,  zoals je telefoonnummer of adres, als je die aan ons doorgegeven hebt.

Wij verzamelen geen zogeheten bijzondere persoonsgegevens.

Als je via KUNSTaandenRIJN meedoet aan activiteiten waarvoor betaald moet worden, bewaren wij ook je betaalgegevens, echter niet langer dan de wet vereist. Daarnaast worden je gegevens bewaard door onze bank.

KUNSTaandenRIJN Woerden verstrekt jouw gegevens niet aan anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor een activiteit waaraan je deelneemt. Bijvoorbeeld ontvangt de docent van een door ons georganiseerde cursus de namen en contactgegevens van de deelnemers.

De persoonsgegevens worden verzameld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van KUNSTaandenRIJN Woerden, die daarvoor een uitvoerende persoon heeft aangewezen.

Nieuwsbrief
Wij bewaren jouw e-mail adres als jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, en ook je voornaam en achternaam als je die bij de inschrijving hebt opgegeven.

Als je je uitschrijft van de nieuwsbrief ontvangt je uiteraard geen nieuwsbrieven meer. Wij zullen uiterlijk na een jaar jouw gegevens ook definitief uit onze bestanden verwijderen. Uitschrijven van de nieuwsbrief gebeurt via de link die onderaan elke editie van de nieuwsbrief is opgenomen.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd met Laposta. Op de diensten van Laposta is hun privacy policy van toepassing, die je hier kunt lezen.

Website en cookies
Onze website is gemaakt met WordPress en gebruikt enkele plugins. Op onze website worden cookies gebruikt door de software die wij geïnstalleerd hebben. Een link naar een Youtube film gaat bijvoorbeeld gepaard met een cookie. Wij maken en plaatsen zelf geen cookies die wij uitlezen of analyseren.

Wij monitoren het gedrag van individuele bezoekers van de website dan ook niet en wij maken geen gebruik van geautomatiseerde technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke onderwerpen worden gelezen.

Wij hebben echter geen invloed op wat andere bedrijven doen met de cookies die automatisch via onze website geïnstalleerd worden. Als je niet wilt dat er cookies op je computer geplaatst worden, zet dan de cookies uit.

 Klik hier om je cookies te beheren

Sociale media
Wij zijn actief op diverse sociale media. Als je daar onze berichten leest, deelt of zelf dingen neerzet gelden de privacy reglementen van de betreffende sociale media.

Inzage, correctie, verwijdering van gegevens
Als je dat wilt, geven wij inzage in de gegevens die wij van jou bewaren. Stuur ons dan een e-mail met je verzoek. Je kunt ons ook verzoeken om de gegevens aan te passen of te verwijderen.  Uiteraard komen wij aan zo een verzoek zo snel mogelijk tegemoet.

Foto’s en video’s
Tijdens onze activiteiten kunnen foto-, audio- of video-opnamen gemaakt worden. Wij kunnen die opnamen openbaar maken. Meestal zullen wij dat van te voren vragen. Als je bezwaar hebt tegen gebruik van deze opnamen vertel ons dat dan voordat je deelneemt aan een van onze activiteiten, of op het moment dat je ziet dat de opnamen gemaakt worden. Wij doen ons best om van te voren om toestemming te vragen.

Als je het ergens niet mee eens bent
Als je vindt dat KUNSTaandenRIJN niet correct met je persoonsgegevens is omgegaan, kan je een klacht indienen bij het bestuur. Als je vindt dat jouw klacht niet goed is afgehandeld kan je een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.