De nieuwsbrief van KUNSTaandenRIJN verschijnt aan het begin van elke maand.

Nieuwsberichten over beeldende kunst, cursussen, exposities etc in en rond Woerden worden kosteloos geplaatst. Via onze contactpagina kunt u uw kopij insturen.  Ook columns of inhoudelijke stukken over beeldende kunst zijn van harte welkom.

Voor commerciële berichten, als u bijvoorbeeld aandacht wil vragen voor een galerie of winkel, voor aankoop van kunst etc. brengen wij kosten in rekening. Dat geldt ook voor activiteiten die niet met beeldende kunst in en rond Woerden te maken hebben. Door een betaalde advertentie voor uw product steunt u tevens ons werk. Neemt u contact op voor nadere informatie en een kostenopgave.