De nieuwsbrief van KUNSTaandenRIJN verschijnt aan het begin van elke maand.

Korte nieuwsberichten over beeldende kunst, creativiteit, cursussen, exposities etc in en rond Woerden worden kosteloos geplaatst. Via het emailadres nieuwsbrief@kunstaandenrijn.nl kunt u uw kopij insturen.  De redactie van de nieuwsbrief neemt een besluit over de plaatsing.

Hieronder een voorbeeld van zo een nieuwsbericht:


Een vierkant plaatje
Een Pakkende Koptekst

De tekst van uw korte nieuwsbericht met een link naar uw website waar meer informatie te vinden is over dit onderwerp. Die tekst moet dus zeer beknopt zijn. Zie hieronder hoeveel woorden. Eindig bijvoorbeeld met “meer informatie staat op onze website.” Dit waren 45 woorden.

Eisen aan kopij nieuwsbrief:

  • Koptekst: maximaal 30 tekens inclusief spaties
  • Tekst bericht: maximaal 45 woorden
  • Stuur een link mee naar uw website.
  • Zorg dat op uw website alle informatie staat. Een hulpmiddel daarbij is: wie? – wat? – waar? – wanneer? en eventueel waarom? Als de lezer antwoord krijgt op deze vragen, is de informatie voldoende compleet.
  • Stuur een rechtenvrije afbeelding mee ter illustratie in vierkant formaat.
  • Deadline: de 25ste van elke maand, voor de nieuwsbrief die rond eerste dag van volgende maand verschijnt.

Ook door uzelf geschreven columns of inhoudelijke stukken over beeldende kunst of creativiteit zijn van harte welkom. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang, maar bedenk dat internet een vluchtig medium is en mensen geen lange stukken lezen. Graag toesturen in niet opgemaakte vorm en afbeeldingen (in *jpg, *svg of *png formaat) apart bijvoegen.

Voor commerciële berichten, als u bijvoorbeeld aandacht wil vragen voor een galerie of winkel, voor verkoop van kunst etc. brengen wij kosten in rekening. Dat geldt ook voor activiteiten die niet met beeldende kunst in en rond Woerden te maken hebben. Door een betaalde advertentie voor uw product steunt u tevens ons werk. Neemt u contact op voor nadere informatie en een kostenopgave via bovengenoemd mailadres .