Hieronder een overzicht van de activiteiten van KUNSTaandenRIJN

  • KunstKijken: Kosteloze kunstkijkervaringen  en expositiemogelijkheden bieden, om te beginnen bij Kooijman Interieur. Elk half jaar een nieuwe expositie in samenwerking met deze ondernemer. Bekijk hier onze exposities.
  • KunstNieuwsbrief: Een maandelijkse nieuwsbrief met ruimte voor al onze eigen activiteiten, maar ook voor activiteiten van anderen. De eerste nieuwsbrief verscheen op 1 juli 2017. Schrijft u zich hier gratis in. Daar staat ook hoe u kopij kunt aanleveren.
  • KunstMaken:  activiteiten om zelf kunst te maken, om bij te leren, om samen te werken op een mooie locatie, en om meer ervaring op te doen, bijvoorbeeld een schilderdag. Ook hebben wij een etsgroep opgericht. Bekijk hier onze activiteiten op dit gebied.
  • KunstKafé. Ongeveer 6x per jaar organiseren wij een KunstKafé, tot nu toe bij de Tafel van Twaalf. De bedoeling is te netwerken en kennis uit te wisselen. De data van de eerstkomende staan in de agenda.
  • KunstKajuit. In de oude Minkema hebben wij een ruimte ter beschikking waar op grote schaal gewerkt kan worden. Ontmoet uw medekunstenaars in een ontstpannen sfeer. Voor een kleine maandelijkse vergoeding. Klik hier voor alle informatie.
  • KunstCursussen, zie hier het overzicht
  • De RijnKUNSTprijs, drie edities: 2019, 2020 en 2020
  • De ThuisKUNSTroute wordt in 2023 opnieuw georganiseerd. Klik hier voor alle informatie voor bezoekers en deelnemers.