CCW: Voor ondernemers in creativiteit

Dit voorjaar heeft Kunst aan den Rijn een initiatief gestart om te komen tot de oprichting van een Creatief Centrum Woerden. Het belangrijkste doel van een Creatief Centrum Woerden is de verbinding te zoeken tussen creatievelingen.

Daarom willen we creatieve kunstondernemers, jullie dus, graag uitnodigen om met ons na te denken over wat zo’n Centrum kan betekenen en wat jullie als ondernemers nodig zouden hebben in zo’n Centrum. Ook willen we vragen wie van jullie hierover mee wil denken.

We willen partijen bij elkaar te brengen om een stimulerende omgeving te scheppen met een laagdrempelig karakter. We zien voor ons een extra impuls om synergie te scheppen en schaalvoordelen te benutten voor de grote creatieve gemeenschap in Woerden. Momenteel onderzoeken we de behoefte aan een Creatief Centrum Woerden en staat er onder Woerdenaren een enquête uit. Met creatieve organisaties vinden persoonlijke gesprekken plaats.

We nodigen jou – als creatieve ondernemer – uit voor een speciale bijeenkomst.

Daar informeren we je nader en beantwoorden we je vragen. Ook vernemen we graag je wensen, ideeën en eventuele mogelijkheden om actief mee te doen.

Een Creatief Centrum Woerden geeft aan kunstenaars – amateurs en professionals – de gelegenheid om professionele voorzieningen te bieden, geschikt voor hun doel. Dit geldt voor de schilderkunst, fotografie, textielkunst en bijvoorbeeld ook beeldhouwen.

Het Creatief Centrum Woerden is een ontmoetingsplek en wil een broedplaats zijn voor kunst waar mensen worden gestimuleerd in hun creativiteit. De jeugd is hierbij ook een belangrijke doelgroep.

Er is een kleine kerngroep gevormd die bestaat uit Annemiek Visser, Elly Waterman, Astrid Baars, Eveline van Ginneken de Jong, Onno Schmitz en Ton IJlstra (voorzitter).

We willen graag met jullie in gesprek en wel op 5 of 6 oktober, aanvang 19:30 uur tot ca. 21:00 uur. Dit gesprek vindt plaats in de KUNSTKajuit in de oude HBS, Van der Valk Boumanlaan 7 (achter het station, Klik hier voor een routebeschrijving).

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt i.v.m. corona maatregelen. Je kunt je aanmelden voor een van deze bijeenkomsten via Kunst.woerden@gmail.com. Graag aangeven op welke dag je wilt komen, 5 of 6 oktober.

Je bent van harte welkom!

P.S. Recent stond er een bericht in het AD over dit CCW initiatief, zie Ton brengt verdwaalde kunstenaars weer bij elkaar

De HALL en KUNSTaandenRIJN.WOERDEN hebben een match gemaakt

De HALL en KUNSTaandenRIJN.WOERDEN hebben een match gemaakt op De Beursvloer 2017.
De Hall is een restaurant/vergadercentrum op industrieterrein Middelland waar o.a. veel zakenlui verkeren. Binnenkort gaat KUNSTaandenRIJN samen met De HALL hun ruimtes verkennen voor het exposeren van werk van beeldende kunstenaars.
Het gebouw van De HALL aan de Korenmolenlaan 4, Woerden
DE HALL en KUNSTaandenRIJN ontmoeten elkaar op de Beursvloer Woerden.  De organisatie van de Beursvloer Woerden, Samen voor Woerden, kijkt vrolijk terug op Beursvloer Woerden. De negende editie was goed voor 150 matches en dat aantal liep daags na de Beursvloer nog op. Al met al goed voor meer dan € 100.000 aan totale maatschappelijke waarde. Een prachtig resultaat dat mede te danken is aan de gastvrijheid van De HALL en aan de inzet van 40 Beursvloervrijwilligers. 

 

Annemiek Visser met het aanbod van KUNSTuitWOERDEN

Nu hebben de deelnemers tot taak de gesloten matches voor elkaar te maken. Binnen twee weken moeten de deelnemers contact opnemen met hun matchpartij om vervolgafspraken te maken. De spelregel is dat de vragende partij daartoe het initiatief neemt. Gaat de match uitgevoerd worden, dan stelt de vragende partij Samen voor Woerden op de hoogte. Zij verzorgen vervolgens publicatie van de met zorg gesloten én uitgevoerde match.

Meest creatieve matches

De uitvoering van de twee meest creatieve Beursvloermatches 2017 staat al gepland. Een van de twee winnende matches is gemaakt door O2GH, de groep van 14 ondernemers die elkaar wekelijks treffen bij een ontbijtbijeenkomst. Samen met Slagerij Van Kesteren verzorgen zij op 18 oktober erwtensoep voor de Voedselbank. In ruil regelt de Voedselbank het ontbijt voor de 14 ondernemers.

De andere winnende match is gesloten tussen Kerstwens Woerden met Chalet.nl, Rabobank Rijn & Veenstromen, Pike Uittenbogaard/Pompier en Marcel Fokker. Voor een gezin dat het echt nodig heeft, biedt Chalet.nl een week in een nader te bepalen chalet, Rabobank sponsort zakgeld en vervoer, Pike Uittenbogaard en Marcel Fokker chaufferen het gezin naar de bestemming. Als tegenprestatie verzorgt de kerstwenscommissie een lunch voor alle medewerkers van Chalet.nl.