Docenten creativiteit gezocht

KUNSTaandenRIJN gebruikt vanaf 1 november 2021 een tweede ruimte in het gebouw van de oude HBS, de KUNSTKombuis.

Wij maken die ruimte geschikt voor het geven van creatieve cursussen of workshops. Wij zoeken momenteel docenten die onder de paraplu van KUNSTaandenRIJN cursussen en workshops willen geven. Wij verzorgen dan de publiciteit en de administratie rond de leerlingen. Wij maken afspraken met u over uw honorering als freelance docent. Heeft u hier belangstelling voor, stuur dan svp een mail met een beschrijving van uw ervaring naar cursussen@kunstaandenrijn.nl.

Wij hebben gemerkt dat er vooral belangstelling is voor beginnerscursussen die niet al te lang duren, denk aan 5-6 lessen per serie.

De oude MInkema HBS waar KUNSTaandenRIJN twee lokalen gebruikt.

Creatieve ondernemers en docenten die onze ruimte willen huren voor hun eigen activiteiten faciliteren wij ook graag. Zou u daarvan gebruikt willen maken, neemt u dan contact met ons op via cursussen@kunstaandenrijn.nl. Dan kunt u een kijkje komen nemen in het gebouw en afspraken maken. Wij bespreken dan ook met u of uw activiteit past binnen de doelstellingen van KUNSTaandenRIJN. De komende 6 maanden – tot en met april 2022 – bieden wij de ruimte tijdelijk ter kennismaking aan voor een bedrag van 25 euro per dagdeel (ochtend, middag of avond). Daarna wordt de prijs 40 euro per dagdeel. Er wordt van u gevraagd dat u de ruimte na gebruik schoon en leeg oplevert, zoals u die heeft aangetroffen.

KUNSTaandenRIJN brengt als stichting momenteel geen BTW in rekening.

De KUNSTKombuis bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw en is te bereiken via een brede trap met een stevige leuning. In het gebouw is geen lift.

Het adres is Van der Valk Boumanlaan 7. Klik hier voor een routebeschrijving.

Open zomeratelier augustus 2021

Op twee zaterdagen in augustus kunt u vrij komen werken in de KUNSTKajuit. Wij hopen dat er veel zomergasten een kijkje komen nemen en zin hebben om creatief te zijn in onze fijne ruimte. De toegang is gratis.

Data: 7 augustus en 28 augustus.

Het atelier is dan open van 11:00 – 17:00 uur. Astrid Baars is aanwezig en kan als u dat wilt op gang brengen met ideeën om uw creativiteit te prikkelen. Natuurlijk kunt u ook een eigen werkstuk meenemen waarmee u verder wilt of waarmee u bent vastgelopen.

Neem uw eigen materiaal mee. In de KUNSTKajuit zijn ezels en tekenborden beschikbaar. Alle technieken waar weinig stof bij vrijkomt zijn toegestaan. Bijvoorbeeld ook pastelkrijt of houtskool.

Graag de dag van te voren aanmelden bij Astrid Baars, mailadres asabaars@gmail.com

Heb je bepaalde wensen, komt de zaterdag je niet uit, laat het ons ook weten. Wij denken graag met je mee.

Locatie

De locatie is in de voormalige Minkemaschool aan de Van der Valk Boumanlaan 7 te Woerden.  Klik hier voor de routebeschrijving. Parkeren is mogelijk op het terrein.

logo Creatief Centrum Woerden

Creatief Centrum Woerden: Stapje voor stapje …

Regelmatig berichten over de oprichting van een Creatief Centrum Woerden (CCW). Ook in april 2021 zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste nieuws is dat ons onderzoeksrapport gereed is en dat het voor eenieder te lezen is.

Het rapport is hier te lezen.

Politieke avond

We hebben het rapport gepubliceerd naar aanleiding van de politieke avond van de Gemeenteraad van Woerden over het Kunst- en cultuurbeleid op 15 april 2021. Als u dat wilt kunt u de discussie van die avond nog eens terugluisteren op https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Politieke-avond/2021/15-april/20:00 (agendapunt 2). U kunt hier ook de documenten vinden voor die vergadering waaronder het onderzoeksrapport en de Powerpoint presentatie van het CCW

Ton IJlstra, voorzitter van de inititatiefgroep CCW was inspreker op deze avond. In zijn interventie vatte hij het rapport samen.

Inspraakreactie

Toen we ons onderzoek begonnen – nu anderhalf jaar geleden – hebben we ons de vraag gesteld: “wat willen we nu eigenlijk bereiken?”

Op basis van de enquête onder creatieve woerdenaren en de gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei creatieve organisaties in Woerden, waaronder de meesten van de C5, kwamen we tot de conclusie dat het bundelen van creatieve activiteiten in de brede zin van het woord meer zal zijn dan de som der delen, met andere woorden: 1 + 1 = in dit geval 3. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat er een enorme markt is in Woerden voor cursussen, netwerkactiviteiten en professionele ondersteuning. Ook is gebleken dat er grote behoefte is aan fysieke ruimte voor kunstenaars, of dit nu professionals zijn of amateurs, voor ateliers en expositieruimte of gemeenschappelijke faciliteiten. Denk hierbij aan de aanschaf van dure faciliteiten als een etspers, een grote keramiekoven of een zeefdruk installatie. Kortom het Creatief Centrum Woerden wil vooral dienend faciliteren en belichaamt de Woerdense ambitie van culturele hoofdstad van het Groene Hart.

O.b.v. onze gesprekken met de organisaties in Woerden en de enquêtes en onze gesprekken met vergelijkbare culturele centra in de regio zijn we tot de conclusie gekomen dat een rendabel verdienmodel mogelijk is zonder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies voor de exploitatie.

Dat verdienmodel veronderstelt wel een maximale benutting – dag en avond – van het centrum waarbij betaald wordt voor geleverde prestaties en waarbij een gericht en inclusief doelgroepenbeleid aan de orde is. De partijen waarmee we hebben gesproken zijn zonder uitzondering bereid om te betalen voor de diensten van een Creatief Centrum Woerden.

Hoewel het politieke overleg ging over het kunst- en cultuurbeleid was het bijna onmogelijk om het onderwerp over de locatie van een CCW te vermijden. Een deel van het overleg ging dan ook over de vraag of de oude HBS de plek moest zijn waar een Culthub of een Creatief Centrum Woerden zou moeten komen. Zoals verwacht kwamen de partijen er niet uit. Wat wel opviel was dat er een behoorlijke steun was voor het idee van een centrum voor beeldende kunst en mogelijk ook muziek in de oude HBS.

Tegelijkertijd was het ook druk in de media, twee RPL podcasts over dit onderwerp één met Ton IJlstra en één met wethouder George Becht. Er komt nog een tv uitzending naar het schijnt en ook het Algemeen Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over het CCW en oude HBS (oude Minkema). Zie ook hieronder een foto gemaakt tijdens de opnames van RPL.

Kortom er gebeurt veel en er vindt nog steeds veel overleg plaats.

De volgende stap: programma van eisen

Nu we het onderzoeksrapport hebben gepubliceerd is onze volgende stap de formulering van een programma van eisen voor een Creatief Centrum Woerden. We gaan daarin omschrijven welke functies in een centrum terecht kunnen, hoeveel ruimte die functies nodig hebben, aan welke eisen ze moeten voldoen en wat de gemiddelde prijs per vierkante meter kan zijn. Dit programma van eisen zal in een latere fase de onderlegger zijn voor het financiële rapport dat we inmiddels ook in voorbereiding nemen.

Kortom we zitten in een zeer spannende fase van het proces. We denken dat het oude Minkema een prima locatie is voor een centrum. We hopen dan ook dat de komende maanden meer duidelijkheid wordt gegeven. Dit hangt samen met de stationsvisie. Naar verluidt zal de Gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit nemen over de richting waarin het voorgelegde conceptvoorstel heen moet gaan, inclusief de bestemming van de monumentale oude “Hoogere Burgerschool” !

Stelling van de maand september 2017

De stelling van de maand luidde:
Aquarelleren is de moeilijkste techniek die er is.
Waarom? de onvoorspelbaarheid van de verf, de vereiste concentratie. Weet u nog meer?

 

Hierop kwam de volgende reactie:  Voor mij zelf heb ik dan een beter idee hoe ik iets in vul en schildert het wat gemakkelijker .

Stelling van de maand augustus 2017

De stelling van de maand augustus 2017 was:

Het witte doek belemmert je om te beginnen.
Daarom altijd eerst een achtergrondkleur aanbrengen voordat je begint (bij olie en acryl).

De reacties op deze stelling

Er waren 6 inzendingen. 4 mensen waren het eens met de stelling. Dit waren hun opmerkingen:

Eens

  • Voor mij zelf heb ik dan een beter idee hoe ik iets invul en schildert het wat gemakkelijker .
  • Door het doek eerst een kleur te geven bereik ik veel makkelijker een eenheid in het eindresultaat
  • Altijd eerst een kleur geven! Complementaire aan de kleur van het hoofdonderwerp.

Oneens

  • Een witte ondergrond is het beste. Zo houd ik een fris schilderij, ik houd er ook van om het niet helemaal op te vullen, het wit mag wit blijven!

Stelling van de maand juli 2017

De stelling was:

Alleen werken met olieverf zijn echte kunst. 
“Acrylschilderijen komen er bij mij niet in”, zei de galeriehouder uit Bergen.”Alleen werken met olieverf kunnen vallen in de categorie echte kunst.”

De antwoorden van de lezers van de nieuwsbrief van KUNSTaandenRIJN:

Eens met de stelling: 0 personen
Oneens met de stelling:  7 personen

Opmerkingen bij de stelling:

  • Of iets kunst is of niet hangt niet af van het materiaal waar het van gemaakt is. Het gaat om wat het schilderij met je doet. Pakt het je of niet? Blijf je ernaar kijken?
  • Wat een oubollige stelling… sinds het ontstaan van de moderne kunst (ook al meer dan 100 jaar geleden) gaat het al niet meer over het medium wat gebruikt is. En sinds Het Stedelijk de performance van Tino Seghal heeft aangekocht (een beschrijving op een stapeltje a4tjes), lijkt mij de stellling wel helemaal achterhaald… Verder een mooi initiatief.
  • Nonsens. Mening van slechts 1 galeriehouder. Is niet steekhoudend.
  • Wat een onzin. Echte kunst bestaat niet. De grens tussen kunst met een grote of kleine k heeft nog nooit iemand kunnen trekken omdat er geen goede definitie van het woord ‘kunst’ te geven is. Wie het weet mag het zeggen.
  • Materiaalkeuze moet niet leidend zijn bij waardering van een kunstwerk. Beperkt ook craetiviteit.
  • Wat is zijn reden? Het slaat nergens op erg kortzichtig