Kunst in het gemeentehuis Woerden, juni 2023

Tien kunstideeën voor de gemeente Woerden

De voorzitter van KUNSTaandenRIJN, Ton IJlstra, heeft op 6 juni 2023 tien kunstideeën aangeboden aan de wethouder van Cultuur van Woerden, Jelmer Vierstra. Het zijn 10 ideeën voor de korte termijn, waarmee de gemeente Woerden actief laat zien een groot hart te hebben voor de vele liefhebbers en beoefenaars van beeldende kunst in de gemeente.

De gemeente Woerden heeft in 2001 het cultuurmanifest aangenomen, vol van goede voornemens en prachtige woorden. KUNSTaandenRIJN deed eerder al een oproep om het niet bij woorden alleen te laten. Nu komen wij met deze concrete ideeën, die niet veel geld hoeven te kosten.

 1. Vul de leegte. De leegte wordt keihard gevoeld door beeldende kunstenaars en andere cultuurmakers in Woerden. Zet op de website het onderwerp “Cultuur” tussen “Burgerparticipatie” en “Duurzaamheid” (zoals ook bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht doen). Vermeld op de pagina “Subsidie” het Cultuurplatform! Doorloop de hele website op dit onderwerp
  .Website gemeente Woerden, juni 2023
 2. Kunst in het gemeentehuis: toon een wisselende selectie van hedendaagse kunst uit Woerden (in plaats van een selectie van saai werk van dooie schilders, zie foto bovenaan). Stel daar een commissie voor aan.
 3. De website van de gemeente Woerden laat elke dag een kunstwerk van een Woerdense kunstenaar zien. Verzoek de Woerdenaren elk jaar om 365 mooie foto’s, uit de publieke ruimte of uit eigen atelier. Idem op facebook, twitter en alle andere sociale media van de gemeente. Het Woerdense kunstwerk van de dag komt zo in beeld!
 4. Bij elke persconferentie of interview komt een beeld of een schilderij van een Woerdense kunstenaar in beeld. Dit wordt uiteraard afgewisseld, elke kunstenaar zal graag een werk in tijdelijk bruikleen geven. Idem bij de uitreiking van onderscheidingen, speldjes etc.
 5. In de gemeentegids komt tussen de kopjes “Kamperen” en “Modelbouw” een kopje “Kunst” met alle verenigingen, stichtingen, galeries, musea, cursussen etc.
 6. Elke ambtenaar krijgt op zijn of haar kantoor een bruikleen van een werk van een Woerdense kunstenaar, en dat mogen ze zelf uitkiezen. Idem voor alle gemeentelijke instanties, brandweer, stadserf, etc. Betere stimulans zou zijn om het aan te kopen uiteraard!
 7. De gemeente laat elk jaar een nieuw beeld neerzetten in de openbare ruimte, uiteraard van een Woerdense kunstenaar. Vervang achterhaalde kunstwerken, omarm de vernieuwing! De weggehaalde beelden worden geveild voor een goed doel (of om de kosten van het nieuwe beeld te dekken). Denk daar ook bij: kunst mag schuren!
 8. Bij de tweejaarlijkse Cultuurprijs wordt altijd ook een beeldende kunstenaar genomineerd, of een instantie die zich bezighoudt met beeldende kunst. De stichting die dat organiseert krijgt dat voortaan als opdracht mee.
 9. De burgemeester of wethouder gaat met een bloemetje langs bij Woerdense kunstenaars die een jubileum vieren en een foto met hun werk komt in de krant. Houd actief een agenda daarvoor bij!
 10. Een tijdelijke ambassadeur binnen de gemeente die meedenkt waar beeldende kunst nog meer tot uiting kan komen. Er is vast wel een vrijwilliger te vinden. Bijvoorbeeld voor het ontwerp van de jaarlijkse uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze 10 ideeën zijn 8 juni 2023 door de voorzitter van KUNSTaandenRIJN, Ton IJlstra aangeboden aan de wethouder van cultuur, Jelmer Vierstra. Frans Lander en Ton IJlstra hadden een verkennend gesprek bij de wethouder over de mogelijkheid voor de vestiging van een Creatief Centrum Panorama Woerden in onze creatieve stad.

Wethouder Vierstra was geïnteresseerd in een Creatief Centrum. Hij stelde vooral dat cultuur geen sluitpost mocht zijn bij stadsontwikkeling maar meteen bij de aanvang zou moeten worden meegenomen. Dat had de ervaring met het destijds niet gerealiseerde Cultuurcafé op het Defensie-eiland hem geleerd. Hij zou daarover contact opnemen met de wethouder stadsontwikkeling Arjan Noorthoek.

KUNSTaandenRIJN helpt graag mee met de gemeente bij het realiseren van de 10 ideeën. De winnende schilderijen van de RijnKUNSTprijs passen bijvoorbeeld heel goed in het gemeentehuis. Wij kunnen helpen met de kunstjubilea van Woerdense kunstenaars via onze nieuwsbrief. Of we kunnen de website doorvlooien naar omissies op cultureel en creatief gebied.

Lees hier over de reactie van de gemeente op deze tien punten.

AFGELAST VANWEGE COVID-19

AFGELAST VANWEGE COVID-19
Programma gespreksavond over Creatief Centrum Woerden, 11 november 2021

logo ccw

Op 11 november 19:00 uur vindt een gespreksavond plaats over het Creatief Centrum Woerden. Doel van de bijeenkomst is om met belangstellenden te bespreken hoe we een CCW kunnen realiseren. De bijeenkomst is in de KUNSTKajuit vlak bij station Woerden. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Onderaan het programma van de avond.

 • Datum:  11 november 2021
 • Aanvang: 19:30 uur
 • Einde: 21:30
 • Locatie: KUNSTKajuit, Van der Valk Boumanlaan 7, Woerden. . Klik hier voor een routebeschrijving. Parkeren van je fiets of auto kan voor de deur.
 • Aanmelden: met een email aan kunst.woerden@gmail.com.
 • COVID maatregelen: Wij houden ons aan de dan geldende regels. U krijgt toegang met een geldig coronatoegangsbewijs (QR code).

Toelichting

Een groep creatieve enthousiastelingen ijvert voor de oprichting van een Creatief Centrum Woerden. Dit voorjaar hebben we ons onderzoek afgerond en we willen nu graag met u de conclusies delen van het onderzoek. Ook willen we met belangstellenden verder zien hoe we een CCW kunnen realiseren.

Tijdens de avond zullen we kort de conclusies van het onderzoek toelichten en dieper met u ingaan op een aantal belangrijke aspecten zoals huisvesting, financiering en hoe zo’n centrum eruit kan zien.

U kunt een digitale kopie van het onderzoekrapport downloaden via deze link op google drive.

Programma

19:00-19:30 Inloop met koffie / thee
19:30–19:40Welkom en inleiding door de voorzitter van de avond Claire van Lammeren
19:40–20:00 Korte impressie van creatieve centra elders (Bodegraven, Montfoort, Alphen aan den Rijn)
20:00–20:15 Korte presentatie van de conclusies van het onderzoeksrapport door Ton IJlstra
20:15–20:20 Uitleg van het vervolg, opdeling in groepen en wisseling van groepen
20:20–20:35 Pauze
20:35–21:20Opdeling in drie groepen: financiën, locatie en programmering, na elke 15 minuten een wisseling

21:20-21:30
21:20 – 21:30
Afsluiting en vervolg (wat gaan we doen met de verkregen input); wie wil verder meedenken?
Elly Waterman, bestuurslid van KUNSTaandenRIJN, ondertrekent het cultureel manifest.

KUNSTaandenRIJN doet oproep bij cultuurmanifest

Het CCW en het bestuur van KUNSTaandenRIJN ondertekenden op 18 september het Cultuurmanifest van de gemeente Woerden. Wij scharen ons achter de idealen die in het manifest zijn verwoord. Maar ook doen wij een oproep om het niet bij mooie woorden alleen te laten. Onze oproep werd ondersteund door 10 personen die nauw bij KUNSTaandenRIJN en het CCW zijn betrokken. Bredere steun konden wij in de korte tijd die wij hadden niet mobiliseren, maar we hebben inmiddels gehoord dat meer Woerdenaren het met onze oproep eens zijn.

Gemeenteraad

Het cultuurmanifest is op 22 april 2021 door de gemeenteraad van Woerden aangenomen. Alle vergaderstukken hierover zijn op de website van de gemeenteraad te lezen. Interessant zijn met name:

Oproep van KUNSTaandenRIJN bij onze handtekening op Cultuurmanifest

logo Creatief Centrum Woerden logo van KUNSTaandenRIJN

KUNSTaandenRIJN werd uitgenodigd om het Cultuurmanifest te ondertekenen op 15 september 2021. Dat doen wij graag. Het Cultuurmanifest bevat goede voornemens van de gemeente Woerden. Gezien de onverplichtende manier waarop de intenties zijn geformuleerd kan niemand hiertegen zijn. De gemeente beschouwt de C5 als de basisvoorziening en wil deze ondersteunen.

De ondertekenaars van het manifest verklaren dat zij zullen samenwerken aan een succesvolle culturele stad. KUNSTaandenRijn verbindt zich met onze handtekening daaraan, voor zover dit aansluit bij onze doelstellingen als stichting voor kunstenaars en creatievelingen.

Het manifest is aangenomen door de gemeenteraad van Woerden, op basis van een voorstel van cultuurwethouder George Becht. In dat voorstel zijn de plannen verder uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de plannen vooral gericht zijn op de “C5” (Bibliotheek, Klooster, KUVO, Stadsmuseum en CultuurPlatform). Die plannen zijn niet meer dan business as usual. Niks op tegen, want de C5 spelen een belangrijke rol en doen goed werk.

Daarnaast verklaart de wethouder Becht te gaan zoeken naar mogelijkheden voor een eerste minimaal gebaar gericht op breedtecultuur. In de erkenning dat cultuur meer is dan de C5.

Er zijn in Woerden tientallen clubs, verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met cultuur en vooral met creativiteit. Is voor hen slechts een minimaal gebaar te verwachten?

Daar zijn wij van KUNSTaandenRIJN teleurgesteld over. We willen graag samenwerken. Wij willen ook graag goede basisvoorzieningen voor creativiteit. Deze ontbreken ons inziens in Woerden. Daarom ondersteunen wij de initiatiefgroep Creatief Centrum Woerden.

De concrete oproep van KUNSTaandenRIJN

 • Wij roepen de politieke partijen, de gemeenteraad en B&W van Woerden op om meer te doen dan te zoeken naar een minimaal gebaar.
 • Ook roepen wij de C5 op om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven gericht op creativiteit.
 • Wij pleiten voor een concreet jaarlijks uitvoeringsprogramma waarin duidelijk wordt welke activiteiten een zetje krijgen en hoeveel extra budget daarvoor beschikbaar komt.

KUNSTaandenRIJN werkt graag samen om vernieuwing te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een Creatief Centrum Woerden.

Woerden, 18 september 2021.

Getekend door:

Ton IJlstra, voorzitter Creatief Centrum Woerden (i.o.)
Elly Waterman, bestuurslid Stichting KUNSTaandenRIJN
Tien andere betrokken personen

logo Creatief Centrum Woerden

AFGELAST VANWEGE COVID-19

Bijeenkomst Creatief Centrum Woerden

Op 11 november 2021 organiseren we een seminar voor belangstellenden die met ons willen meedenken over de vraag welke volgende stap we nu kunnen zetten om de realisatie van een CCW dichter bij te brengen.

Deze bijeenkomst bouwt voort op het onderzoeksrapport van de initiatiefgroep CCW dat hier te downloaden is.

Het College van B&W van de Gemeente Woerden heeft aangegeven te gaan werken aan meer vierkante meters voor cultuur in Woerden. Het CCW is bij uitstek geschikt om hieraan een bijdrage te leveren. Er ligt nu een marktonderzoek voor het CCW en er is een programma van eisen dat de basis is voor een fatsoenlijke financiële onderbouwing.

Op de bijeenkomst van 11 november willen we met belangstellenden doordenken over deze belangrijke vragen:

 • Hoe zou een CCW kunnen worden gefinancierd?
 • Op welke locatie kan dergelijk centrum worden gehuisvest?
 • Aan welke eisen moet die locatie voldoen?
 • Hoe ziet een mogelijke programmering eruit? Wat zou uw droom zijn?

De bijeenkomst wordt gehouden in de KUNSTKajuit van KUNSTaandenRIJN, in de oude HBS. Het programma voor de bijeenkomst vindt u hier. Het adres van de KUNSTKajuit is: Van der Valk Boumanlaan 7, 3446 GM Woerden. Klik hier voor een routebeschrijving. Parkeren van je fiets of auto kan voor de deur. Aanvang: 19:30 uur.

Als u belangstelling heeft om aanwezig te zijn stuurt u dan een email met uw gegevens aan kunst.woerden@gmail.com. De bijeenkomst zal worden geleid door Claire van Lammeren.

Neem voor meer informatie contact op met Ton IJlstra, tel. 06-15472888.

logo Creatief Centrum Woerden

Creatief Centrum Woerden: Stapje voor stapje …

Regelmatig berichten over de oprichting van een Creatief Centrum Woerden (CCW). Ook in april 2021 zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste nieuws is dat ons onderzoeksrapport gereed is en dat het voor eenieder te lezen is.

Het rapport is hier te lezen.

Politieke avond

We hebben het rapport gepubliceerd naar aanleiding van de politieke avond van de Gemeenteraad van Woerden over het Kunst- en cultuurbeleid op 15 april 2021. Als u dat wilt kunt u de discussie van die avond nog eens terugluisteren op https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Politieke-avond/2021/15-april/20:00 (agendapunt 2). U kunt hier ook de documenten vinden voor die vergadering waaronder het onderzoeksrapport en de Powerpoint presentatie van het CCW

Ton IJlstra, voorzitter van de inititatiefgroep CCW was inspreker op deze avond. In zijn interventie vatte hij het rapport samen.

Inspraakreactie

Toen we ons onderzoek begonnen – nu anderhalf jaar geleden – hebben we ons de vraag gesteld: “wat willen we nu eigenlijk bereiken?”

Op basis van de enquête onder creatieve woerdenaren en de gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei creatieve organisaties in Woerden, waaronder de meesten van de C5, kwamen we tot de conclusie dat het bundelen van creatieve activiteiten in de brede zin van het woord meer zal zijn dan de som der delen, met andere woorden: 1 + 1 = in dit geval 3. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat er een enorme markt is in Woerden voor cursussen, netwerkactiviteiten en professionele ondersteuning. Ook is gebleken dat er grote behoefte is aan fysieke ruimte voor kunstenaars, of dit nu professionals zijn of amateurs, voor ateliers en expositieruimte of gemeenschappelijke faciliteiten. Denk hierbij aan de aanschaf van dure faciliteiten als een etspers, een grote keramiekoven of een zeefdruk installatie. Kortom het Creatief Centrum Woerden wil vooral dienend faciliteren en belichaamt de Woerdense ambitie van culturele hoofdstad van het Groene Hart.

O.b.v. onze gesprekken met de organisaties in Woerden en de enquêtes en onze gesprekken met vergelijkbare culturele centra in de regio zijn we tot de conclusie gekomen dat een rendabel verdienmodel mogelijk is zonder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies voor de exploitatie.

Dat verdienmodel veronderstelt wel een maximale benutting – dag en avond – van het centrum waarbij betaald wordt voor geleverde prestaties en waarbij een gericht en inclusief doelgroepenbeleid aan de orde is. De partijen waarmee we hebben gesproken zijn zonder uitzondering bereid om te betalen voor de diensten van een Creatief Centrum Woerden.

Hoewel het politieke overleg ging over het kunst- en cultuurbeleid was het bijna onmogelijk om het onderwerp over de locatie van een CCW te vermijden. Een deel van het overleg ging dan ook over de vraag of de oude HBS de plek moest zijn waar een Culthub of een Creatief Centrum Woerden zou moeten komen. Zoals verwacht kwamen de partijen er niet uit. Wat wel opviel was dat er een behoorlijke steun was voor het idee van een centrum voor beeldende kunst en mogelijk ook muziek in de oude HBS.

Tegelijkertijd was het ook druk in de media, twee RPL podcasts over dit onderwerp één met Ton IJlstra en één met wethouder George Becht. Er komt nog een tv uitzending naar het schijnt en ook het Algemeen Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over het CCW en oude HBS (oude Minkema). Zie ook hieronder een foto gemaakt tijdens de opnames van RPL.

Kortom er gebeurt veel en er vindt nog steeds veel overleg plaats.

De volgende stap: programma van eisen

Nu we het onderzoeksrapport hebben gepubliceerd is onze volgende stap de formulering van een programma van eisen voor een Creatief Centrum Woerden. We gaan daarin omschrijven welke functies in een centrum terecht kunnen, hoeveel ruimte die functies nodig hebben, aan welke eisen ze moeten voldoen en wat de gemiddelde prijs per vierkante meter kan zijn. Dit programma van eisen zal in een latere fase de onderlegger zijn voor het financiële rapport dat we inmiddels ook in voorbereiding nemen.

Kortom we zitten in een zeer spannende fase van het proces. We denken dat het oude Minkema een prima locatie is voor een centrum. We hopen dan ook dat de komende maanden meer duidelijkheid wordt gegeven. Dit hangt samen met de stationsvisie. Naar verluidt zal de Gemeenteraad op 27 mei 2021 een besluit nemen over de richting waarin het voorgelegde conceptvoorstel heen moet gaan, inclusief de bestemming van de monumentale oude “Hoogere Burgerschool” !

Creatief Centrum Woerden zoekt uitbreiding

Het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep Creatief Centrum Woerden onderzoek verricht naar de vraag of er in Woerden een creatief centrum moet komen. Dat onderzoek is gereed en we hopen het binnenkort te presenteren. Ondertussen willen we niet gaan stilzitten en gaan we aan de slag met een aantal concrete projecten. Doet U mee?

Dit bericht is voor Woerdenaren die creativiteit en met name de beeldende kunst een goed hart toedragen. Het is namelijk tijd voor ‘het leggen van de eerste stenen’ van het Creatief Centrum Woerden (CCW).

In het afgelopen jaar hebben we vele contacten gehad met Woerdenaren die op de een of andere manier betrokken zijn  (geweest) bij het onderzoek naar een Creatief Centrum Woerden, bijvoorbeeld omdat zij de enquête hebt ingevuld. In afwachting van de presentatie van het onderzoek gaan we wel gewoon van start met een ‘virtueel’ CCW.

Concrete activiteiten die gaan plaatsvinden zijn:

– het bedenken en organiseren van allerlei pop-up activiteiten (bijv. exposities, workshops, markten).

– het opbouwen van een netwerk van creatieve ondernemers/betrokkenen;

– het maken van een digitale gids voor wie zoekt naar alles wat er in Woerden aan creatieve activiteiten te vinden is (i.s.m. Cultuurplatform).

Heeft u interesse om hieraan een actieve bijdrage te leveren, of heeft u een ander idee, dan gaan we graag met u hierover in gesprek. In deze pioniersfase van het CCW zijn vaardigheden op het gebied van organiseren en opbouwen van netwerken handig. Hierbij past een flexibele instelling, creativiteit en de moed en het plezier om mee te bouwen aan de creatieve toekomst van Woerden!

Heeft u belangstelling om om samen met ons een start te maken met de opbouw van een Creatief Centrum Woerden stuurt u ons dan een berichtje. Dan nemen we contact met u op!

Creatief Centrum Woerden <kunst.woerden@gmail.com>

KUNSTKafé over Nepnieuws: ‘Kunstencentrum Woerden geopend!’

Wie doet er mee om van dit nepnieuws echt nieuws te maken?

In het KUNSTKafé van 16 december 2019 gaan we hierover met elkaar in gesprek. We gaan proosten op een creatief begin!

Wie weet wordt het een gedenkwaardige dag…

Anne Marie van der Kooij – leerkracht en kunstenaar uit Woerden – benaderde onlangs KUNSTaandenRIJN met het idee voor een Kunstencentrum. Zij wilde graag samen onderzoeken of het realiseren van een kunstencentrum in Woerden kans van slagen heeft.

Natuurlijk is de voormalige HBS (Minkemaschool) aan de Valk Boumanlaan – waarin nu ook kunstactiviteiten plaatsvinden – mede een inspiratiebron voor het initiatief voor een kunstencentrum.

Inmiddels is onder de vleugels van KUNSTaandenRIJN een prille initiatiefgroep gevormd. We willen in een  deze groep verder uitbreiden en aan de slag gaan met een onderzoek.

Dit willen we in dit vroege stadium samen doen met enthousiastelingen die de beeldende kunsten een goed hart toedragen,

We gaan stap voor stap kijken of we kunnen bouwen aan een volwaardig Kunstencentrum. Hiervoor hebben we de dromen en de inzet nodig van creatieve (en zakelijke) Woerdenaren die bereid zijn om zich te committeren aan een met elkaar te bepalen doel.

Ben je een meedenker of -doener of ken je mensen die hier al heel lang naar uitkeken, kom op 16 december 2019 naar het KUNSTKafé of meld je via ons mailadres: kunstaandenrijn.woerden@gmal.com.!

Praktische informatie

Het KUNSTKafé is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld. Consumpties zoals koffie, thee, fris en wijn zijn tegen betaling van € 2,50 verkrijgbaar aan de bar.

Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Einde: 22.00 uur

Locatie: De Tafel van Twaalf, Gebroeders Grimmkade 57, 3446 BZ Woerden
Looproute vanaf zuidzijde station Woerden (12 minuten)

Parkeren kan op de parkeerplaats van Winkelcentrum Snel & Polanen, vandaar is het 1 minuut lopen, tussen de winkels door.

PS: in tegenstelling tot andere KUNSTkafé-avonden hoeft u geen eigen werk mee te nemen om te bespreken.