Creatief Centrum Woerden

 

 

 

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een initiatiefgroep die nadenkt over de oprichting van een Creatief Centrum Woerden (CCW). De groep bestaat uit Astrid Baars (secretaris), Eveline van Ginneken, Ton IJlstra (voorzitter), Onno Schmidtz, Annemiek Visser en Elly Waterman.

De initiatiefgroep wordt ondersteund door de Stichting KUNSTaandenRIJN Woerden.

Wat is onze droom?

Het CCW is een werk- en ontmoetingsplek voor creatievelingen. Een broedplaats voor nieuwe kunstuitingen en samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende disciplines. Wij denken aan een laagdrempelige plek waar activiteiten plaatsvinden voor vele doelgroepen, waarbij we samenwerking met het Sociaal Domein waardevol vinden.

In het centrum werken kunstenaars (amateurs en professionals) zelfstandig in ateliers. Er is ruimte om te exposeren en werk te verkopen.

Kunstenaars kunnen cursussen en workshops aanbieden, Woerdenaren kunnen hieraan deelnemen en hun wensen uiten wat betreft het type lessen.

Het CCW streeft naar financiële onafhankelijkheid, zodat het zichzelf kan bedruipen.

Wat doen wij nu?

In 2020 begon de initiatiefgroep met een onderzoek naar de behoefte aan een creatief centrum. Dit loopt tot eind 2020. We voeren gesprekken met relevante organisaties en personen in Woerden. Wij bezoeken soortgelijke initiatieven buiten Woerden om van hen te leren. In juli hielden wij een enquête onder het Woerdense publiek. We gaan een rapport schrijven met de resultaten van het onderzoek. Daarmee gaat de initiatiefgroep het CCW gerichter vormgeven.

Waar komt het CCW?

Het CCW heeft (nog) geen plek in Woerden. De initiatiefgroep staat open voor verschillende opties, digitaal, tijdelijke pop-up plekken, meerdere kleine locaties, een grote vaste plek. Of een combinatie van dit alles.

Wanneer

Het CCW is gestart met een eerste gesprek op 1 november 2019. Op 16 december is de initiatiefgroep CCW opgericht die onder de vleugels van KUNSTaandenRIJN zichzelf de opdracht gaf om in Woerden een Kunstencentrum (inmiddels ‘Creatief Centrum Woerden’ genaamd) op te richten.

Het moment waarop het CCW wel of niet officieel wordt en fysiek gestalte krijgt, hangt af van de combinatie van de onderzoeksresultaten (financiële) mogelijkheden en kansen die zich plots voordoen.

Waarom doen wij dit?

Regelmatig klinkt de wens in Woerden om een gezamenlijke plek te hebben waar allerlei creatievelingen zich kunnen uiten. Ook zijn er wensen voor lessen in nog niet aangeboden creatieve vormen. Er zijn al verschillende pogingen gedaan om een dergelijk centrum tot stand te brengen, maar helaas zonder succes. Daarnaast ontbreekt in Woerden een actueel en toegankelijk overzicht van het (bestaande) creatieve aanbod. Lastig voor nieuwe Woerdenaren, maar ook voor mensen die een nieuwe hobby zoeken.

Contact

U kunt ons mailen op: kunst.woerden@gmail.com